Living in Wales and want to get funded for reviewing?

Getting funded

Financial help is available for established freelance reviewers and people who want to get into reviewing.

Wales Critics Fund has been created to help existing and new reviewers, enable more reviewing and broaden the base of critical writing by giving a voice to people who do not normally get to share their views and reactions on performances.

So how will the Fund work? Reviewers, including those wanting to gain experience but who do not have access to other payment or funding, can apply for tickets, travel costs and, where necessary, accommodation costs to attend and review performances across Wales.

E: rtb1206@gmail.com

 


 

Byw yng Nghymru ac am gael arian ar gyfer adolygu?

Sut i gael nawdd

Mae cymorth ariannol ar gael i adolygwyr llawrydd profiadol ac i’r sawl sy’n awyddus i ddysgu am adolygu.

Crëwyd Cronfa Adolygwyr Cymru i gynorthwyo adolygwyr hen a newydd, i hyrwyddo rhagor o weithgaredd adolygu, ac i ymestyn y sylfaen ysgrifennu beirniadol bresennol, drwy roi llais i bobl nad ydynt, fel arall, yn cael cyfle i rannu eu barn a’u hymateb i berfformiadau.

Sut fydd y Gronfa’n gweithredu? Gall adolygwyr, yn cynnwys y rhai sy’n awyddus i ennill profiad ond nad ydynt yn cael eu talu nag yn derbyn unrhyw nawdd arall, wneud cais am docynnau, am gostau teithio, a, ble fo hynny’n angenrheidiol, am gostau llety er mwyn mynychu ac adolygu perfformiadau ledled Cymru.

E: rtb1206@gmail.com