Scroll down for English.

 

 

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru 2018 ‘nawr ar agor.

 

Mae’r Gwobrau’n cydnabod rhagoriaeth yn y celfyddydau perfformio a’r swyddogaeth hollbwysig sydd gan adolygwyr i’w chwarae ym mywyd diwylliannol a chymdeithasol Cymru.

 

Mae Gwobrau Theatr Cymru’n talu sylw i berfformiadau byw ym myd opera, dawns a theatr a grëwyd ac a berfformiwyd yng Nghymru yn ystod 2017.

 

Caiff yr enwebiadau eu cynnig gan adolygwyr sy’n gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg ledled Cymru, a hynny mewn print neu ar-lein.

 

Mae nifer o’r adolygwyr sy’n cynnig enwebiadau yn cael eu cefnogi gan Gronfa Adolygwyr Cymru, menter aelodaeth unigryw sy’n cynnig cefnogaeth ariannol i adolygwyr a mentoriaeth i’r genhedlaeth nesaf o adolygwyr ifanc.

 

I ymuno neu am ragor o wybodaeth gyrrwch e-bost at: walescriticsfund@gmail.com

 

Dylai unrhyw feirniad sy’n awyddus i gynnig enwebiad(au), a derbyn ffurflen swyddogol (yn Gymraeg neu yn Saesneg) yrru e-bost at: walestheatreawards@gmail.com

 

Mae cyfleoedd noddi ar gael i sefydliadau yng Nghymru sydd am gymryd rhan yn y Gwobrau ac yng Nghronfa Adolygwyr Cymru.

 

Am wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd noddi gyrrwch e-bost at:  walestheatreawards@gmail.com

 

 

Nominations are now open for the Wales Theatre Awards 2018.

The Awards recognise both excellence in the performing arts and the vital role of critics to the cultural and social life of Wales.

The Wales Theatre Awards cover live performance in opera, dance and theatre created and performed in Wales during 2017. The nominations are made by critics working in Welsh and in English throughout Wales and in print and online.

Many of the critics who nominate are supported by Wales Critics Fund, a unique membership initiative to give financial support to reviewers and mentor the next generation of young reviewers. To join or find out more please email: walescriticsfund@gmail.com

Critics who would like to nominate and receive the official nominations form (in Welsh or in English) should email: walestheatreawards@gmail.com

There are also sponsorship opportunities for organisations in Wales to become involved in the Awards and also the Wales Critics Fund.

For information of sponsorship opportunities please email:  walestheatreawards@gmail.com