Wales Theatre Awards 2017 Shortlists

 

Rhestrau Byr Gwobrau Theatr Cymru 2017

 

 

 

BEST SHOW FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Y SIOE ORAU AR GYFER PLANT A PHOBOL IFANC

 

The Insatiable, Inflatable Candylion, National Theatre Wales

 

The Borrowers, Sherman Theatre/Theatr y Sherman

Cysgu’n Brysur, Cwmni Theatr Arad Goch, mewn cydweithrediad â / in collaboration with Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millennium Centre a / and Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth / Aberystwyth Arts Centre

 

Dilyn Fi, Frân Wen

 

 

BEST SOUND

SAIN GORAU

 

Gruff Rhys, The Insatiable, Inflatable Candylion, National Theatre Wales

 

James Kennedy, A Mighty Wind, National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Gareth Bonello, Rhith Gân, Theatr Genedlaethol Cymru a / and Eisteddfod Genedlaethol Cymru

 

Andy Tamlyn Jones, Windsongs of the Blessed Bay, Theatr Cadair

 

 

BEST LIGHTING

GOLEUO GORAU

 

Joe Fletcher, Swansea’s Three Night Blitz by / gan Manon Eames, Swansea Grand Theatre/Theatr y Grand Abertawe in collaboration with / mewn cydweithrediad â Joio

 

Emyr Morris-Jones, Hogia Ni – Yma o Hyd, Theatr Bara Caws

 

Katy Morison, Play / Silence, The Other Room

 

Colin Grenfell, Cat on a Hot Tin Roof, Theatr Clwyd

 

 

BEST DESIGN AND / OR COSTUME

DYLUNIO A / NEU GWISGOEDD GORAU

 

Amy Jane Cook, Constellation Street, The Other Room

 

Janet Bird, Cat on a Hot Tin Roof, Theatr Clwyd

 

Cai Dyfan, Chwalfa, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Pontio & Cwmni’r Frân Wen

 

Gabriella Slade, The Last Mermaid, Festival of Voice, Wales Millennium Centre / Gŵyl y Llais 2016, Canolfan Mileniwm Cymru

 

BEST OPERA PRODUCTION

CYNHYRCHIAD OPERA GORAU

 

Figaro Gets a Divorce, Welsh National Opera / Opera Cenedleathol Cymru, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda’r Grand Théâtre de Gèneve

 

 

Kommilitonen! WNO Youth Opera / Opera Ieuenctid WNO

 

La Voix Humaine, co-production between Wales Millennium Centre and Welsh National Opera for Festival of Voice 2016 / cyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2016

 

The Devil Inside, Music Theatre Wales, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda Scottish Opera

 

BEST MALE IN AN OPERA PRODUCTION

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA – GWRYW

 

Alan Oke, Figaro Gets a Divorce & The Marriage of Figaro, Welsh National Opera / Opera Cenedleathol Cymru, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda’r Grand Théâtre de Gèneve

 

Andrew Bidlack, In Parenthesis, Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru

 

Gwyn Hughes Jones, Cavalleria rusticana & Pagliacci, Welsh National Opera / Opera Cenedleathol Cymru, supported by the WNO Idloes Owen Society /  gyda chefnogaeth Cymdeithas Idloes Owen OPC

 

Lester Lynch, The Merchant of Venice, Welsh National Opera / Opera Cenedleathol Cymru, co-production of the Bregenzer Festspiele, Austria and the Adam Mickiewicz Institute / cyd-gynhyrchiad Bregenzer Festspiele, Awstria a Sefydliad Adam Mickiewicz fel rhan o raglen Cerddoriaeth Polska a Teatr Wielki, Warsaw

 

BEST FEMALE IN AN OPERA PRODUCTION

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA – MENYW

 

Anna Devin, The Marriage of Figaro, Welsh National Opera / Opera Cenedleathol Cymru, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda’r Grand Théâtre de Gèneve

 

Chiara Vinci, Kommilitonen! WNO Youth Opera / Opera Ieuenctid OPC

 

Marie Arnet, Figaro Gets a Divorce, Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda’r Grand Théâtre de Gèneve

 

Claire Booth, La Voix Humaine, co-production between / cyd-gynhyrchiad rhwng Wales Millennium Centre and Welsh National Opera for Festival of Voice 2016 / Canolfan Mileniwm Cymru a Opera Cenedlaethol Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2016

 

BEST ENSEMBLE

ENSEMBLE GORAU

 

Wonderman, Gagglebabble, National Theatre Wales & Wales Millennium Centre / Canolfan Mileniwm Cymru

The Good Earth, Motherlode co-production with RCT Theatres / cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RCT in association with / ar y cyd â Chapter, Blackwood Miners Institute / Sefydliad y Glowyr y Coed Duon, Wales Millennium Centre / Canolfan Mileniwm Cymru

 

Meet Fred, Hijinx in association with / ar y cyd â Blind Summit

 

Taming of the Shrew, Richard Burton Company, Royal Welsh College of Music and Drama / Cwmni Richard Burton, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

BEST PLAYWRIGHT IN THE WELSH LANGUAGE

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

 

Bethan Marlow, Cysgu’n Brysur, Cwmni Theatr Arad Goch, mewn cydweithrediad â / in association with Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millennium Centre a / and Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth / Aberystwyth Arts Centre

 

Meic Povey, Hogia Ni – Yma o Hyd, Theatr Bara Caws

Wyn Mason, Rhith Gân, Theatr Genedlaethol Cymru

Angharad Price, Nansi, Theatr Genedlaethol Cymru

 

BEST PLAYWRIGHT IN THE ENGLISH LANGUAGE

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

 

Alan Harris, Love, Lies & Taxidermy, Theatr Sherman Theatre, Paines Plough & Theatr Clwyd

 

Karin Diamond, Belonging / Perthyn, Re-Live in association with / ar y cyd â Chapter and / a Torch Theatre / Theatr y Torch

 

Matthew Bulgo, Constellation Street, The Other Room

 

Nicola Reynolds, A Sunny Disposition, The Other Room

 

 

BEST DANCE PRODUCTION

CYNHYRCHIAD DAWNS GORAU

 

Folk, National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Little Red Riding Hood & The Three Little Pigs, Ballet Cymru, co-production with The Riverfront / cyd-gynhyrchiad gyda Glan Yr Afon,

 

Ceirw – Savage Hart, Citrus Arts, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda The Roses, Tewkesbury and / a Pontio, Bangor

 

BLOCK, NoFit State and Motionhouse, co-production by / cyd-gynhyrchiad gydag Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée and / a Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue

 

BEST FEMALE DANCE ARTIST (PERFORMER AND / OR

CHOREOGRAPHER)

 

ARTIST DAWNS GORAU – MENYW (PERFFORMIWR A / NEU

GOREOGRAFFYDD)

 

Jo Fong, An Invitation

 

Caroline Finn, Folk, National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Elena Thomas, Folk, National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Ella Treays, Run Ragged & Creu Cymru

 

 

BEST MALE DANCE ARTIST (PERFORMER AND / OR

CHOREOGRAPHER)

ARTIST DAWNS GORAU – GWRYW (PERFFORMIWR A / NEU

GOREOGRAFFYDD)

 

Gwyn Emberton, Shadow of a Quiet Society, Gwyn Emberton Dance, co-production with / cyd-gynhyrchiad gyda Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

 

 

Joesf Perou, Folk, National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Phil Williams, Theatr Dawns Cascade Dance Theatre

 

Jem Treays, Run Ragged & Creu Cymru

 

 

BEST FEMALE PERFORMANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG – MENYW

 

Eiry Thomas, The Glass Menagerie, Theatr Pena, co-production with / cyd-gynhyrchiad The Riverfront / Glan Yr Afon

 

Sophie Melville, Blackbird, Those Two Impostors at The Other Room

 

Alexandria Riley, The Mountaintop, Fio at The Other Room

 

Nicola Reynolds, Constellation Street at  The Other Room

 

BEST MALE PERFORMANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG – GWRYW

 

Delme Thomas, Saturday Night Forever, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre & Joio

 

Llion Williams, Belonging / Perthyn, Re-Live in association with / ar y cyd â Chapter and Torch Theatre / a Theatr y Torch

 

Neal McWilliams, A Sunny Disposition, The Other Room

 

Christian Patterson, St Nicholas, The Other Room

 

BEST FEMALE PERFORMANCE IN THE WELSH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG – MENYW

 

Manon Vaughan-Wilkinson, Hogia Ni – Yma o Hyd, Theatr Bara Caws

Melangell Dolma, Nansi, Theatr Genedlaethol Cymru

Siw Hughes, Mrs Reynolds a’r Cena Bach, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Cwmni’r Frân Wen a / and Galeri Caernarfon

Betsan Llwyd, Nansi, Theatr Genedlaethol Cymru

 

BEST MALE PERFORMANCE IN THE WELSH LANGUAGE

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG – GWRYW

 

Emyr Roberts, Allan o Diwn, Theatr Bara Caws

Siôn Emyr, Mrs Reynolds a’r Cena Bach, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Cwmni’r Frân Wen a / and Galeri Caernarfon

Rhodri Evan, Rhith Gân, Theatr Genedlaethol Cymru

Llion Williams, Chwalfa, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Pontio a / and Chwmni’r Frân Wen

 

 

BEST PRODUCTION IN THE WELSH LANGUAGE

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

 

Perthyn / Belonging, Re-Live in association with / ar y cyd â Chapter and /a  Torch Theatre / Theatr y Torch

Chwalfa, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Pontio a / and Cwmni’r Frân Wen

Nansi, Theatr Genedlaethol Cymru

Mrs Reynolds a’r Cena Bach, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Cwmni’r Frân Wen a / and Galeri Caernarfon

 

BEST PRODUCTION IN THE ENGLISH LANGUAGE

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

 

Wonderman, Gagglebabble, National Theatre Wales and / a Wales Millennium Centre / Canolfan Mileniwm Cymru

Constellation Street, The Other Room

 

Meet Fred, Hijinx in association with / ar y cyd â Blind Summit

 

Insignificance, Theatr Clwyd

 

BEST DIRECTOR

CYFARWYDDWR GORAU

 

Peter Doran, Belonging / Perthyn, Re-Live in association with / ar y cyd â Chapter and / a Torch Theatre / Theatr y Torch

 

Rachael Boulton, The Good Earth, Motherlode co-produced with RCT Theatres / cyd-gynhyrchwyd â Theatrau RCT in association with / ar y cyd â Chapter, Blackwood Miners Institute / Sefydliad y Glowyr y Coed Duon, Wales Millennium Centre / Canolfan Mileniwm Cymru

 

Arwel Gruffydd, Chwalfa, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â / in partnership with Pontio a / and Cwmni’r Frân Wen

 

Maxine Evans, The Revlon Girl, October Sixty Six