Arts Scene in Wales is the foremost online platform for arts reviewing and writing in both Welsh and in English.We have reviewers working throughout the nation  All our reviewers are based in Wales and are supported by the Wales Critics Fund. The reviewers also nominate to their Wales Theatre Awards. Arts Scene in Wales also offers the opportunity for theatre,dance and opera artists to write about their work, Arts Scene in Wales is edited by Mike Smith. We are always looking for new reviewers to join the team. Check out the website to read the reviews, news and views and to contact us www.asiw.co.uk

‘Arts Scene in Wales’ yw’r llwyfan ar-lein amlycaf ar gyfer adolygu ac ysgrifennu am y celfyddydau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gennym adolygwyr yn gweithio ledled y wlad, pob un ohonynt yn byw yng Nghymru ac yn cael cefnogaeth gan Gronfa Beirniaid Cymru. Mae’r adolygwyr hefyd yn cynnig enwebiadau ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru. Mae ‘Arts Scene in Wales’ hefyd yn rhoi cyfle i ymarferwyr theatr, dawns ac opera i ysgrifennu am eu gwaith.  Golygydd ‘Arts Scene in Wales’ yw Mike Smith. ‘Rydym yn edrych am feirniaid newydd i ymuno â’r tîm yn gyson.  Edrychwch ar y wefan er mwyn darllen adolygiadau, newyddion a chael barn.  Cysylltwch â ni ar www.asiw.co.uk

 

 

THEATR BARA CAWS

Mae Bara Caws yn gwmni theatr cymunedol sy’n cyflwyno gwaith gwreiddiol a pherthnasol i’r trawstoriad ehangaf posib o’r gymuned, yn y gymuned, gan gynnig profiadau theatrig o’r radd flaenaf, dod ag adloniant a chyffro, dyfeisgarwch a pherthnasedd i galon Cymru, a chalonnau’r Cymry.

Ers ei sefydlu bron i ddeugain mlynedd yn ôl, er mwyn diwallu’r gofyn am theatr broffesiynol yn y gymuned Gymreig, i’r gymuned Gymreig, datblygodd Bara Caws i fod yn un o gonglfeini’r byd theatrig yng Nghymru, a ni bellach yw’r cwmni theatr cymunedol proffesiynol hynaf sy’n gweithio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.  ‘Rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth unigryw i gynulleidfaoedd ar lawr gwlad, drwy ddiwallu’r angen am weithgaredd theatrig celfyddydol safonol, proffesiynol yng nghalon cymunedau’r genedl, a hynny, yn bennaf, yn yr iaith Gymraeg.

 

Bara Caws is a community theatre company who present original, relevant work to the widest possible cross-section of society, in the society, offering high quality theatrical experiences, bringing entertainment and excitement, ingenuity and relevance to the hearts of the communities of Wales.

Since its inception almost forty years ago, to fulfill the need for professional theatre in the communities of Wales, for the communities of Wales, Bara Caws has become one of the cornerstones of the theatrical world in Wales, and by now we are the oldest professional community theatre company working in the Welsh language. We continue to offer an unique service to grassroots audiences, fulfilling the need for high quality professional theatrical and artistic activities at the heart of the nation’s communities, and that, mainly, through the medium of the Welsh language.

 

Thinking performers, creative technicians, insightful producers and practical designers.

The School of Performing Arts delivers degree programmes in Swansea and Carmarthen. All programmes within the School have been designed to develop students’ professional skills so that they graduate as industry-ready, independent and creative practitioners.  The School’s engagement and collaboration with theatre professionals from different disciplines creates an extremely supportive environment for students to explore and experiment.

Find out more by visiting www.uwtsd.ac.uk/performing-arts

Twitter – @TSD_Perf_Arts

Facebook – tsd school of performing arts

 

Perfformwyr greddfol, technegwyr creadigol, cynhyrchwyr arloesol a dylunwyr ymarferol.

Mae Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn cynnal rhaglenni gradd yn Abertawe ac yng Nghaerfyrddin. Nod y ddarpariaeth o fewn yr ysgol yw i ddatblygu sgiliau galwedigaethol y myfyrwyr fel eu bod yn graddio’n gymwys i weithio o fewn y diwydiant ac fel unigolion neu ymarferwyr creadigol.

Mae’r ysgol yn cydweithio’n gyson gydag ymarferwyr theatr proffesiynol er mwyn sicrhau cynefin cefnogol i fentro ac arbrofi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.uwtsd.ac.uk/performing-arts

Twitter – @TSD_Perf_Arts

Facebook – tsd school of performing arts

 

 

 Royal Welsh College of Music & Drama / Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru