“Lovely and informal, yet special at the same time. Great to see the Welsh theatre scene thriving!”

Jem Treays, Run Ragged Productions
The Wales Theatre Awards celebrate excellence in theatre, opera and dance. There are specific categories for each genre and where relevant in English and Welsh. The awards are chosen by a wide range of arts critics working across the media in Wales.

To join us as a sponsor or nominating critic, please contact: Mike Smith (media): 07795 325161.

 

10GWOBRAU THEATR CYMRU

Mae Gwobrau Theatr Cymru yn dathlu rhagoriaeth mewn theatr, opera a dawns. Mae categorïau penodol ar gyfer pob genre a, ble fo’n berthnasol, ar gyfer gwaith yn y Saesneg neu’r Gymraeg. Dewisir y gwobrau gan amrediad eang o feirniaid celfyddydol sy’n gweithio ym myd y cyfryngau yng Nghymru, yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Ymunwch â ni fel noddwr, neu os ydych yn adolygydd/beirniad sy’n dymuno chwarae rhan yn y broses enwebu, cysylltwch â: Mike Smith (cyfryngau): 07795 325161.